Menu

Renditöötajate ja lähetatud töötajate tervis ja turvalisus

2016. aasta mais otsustati anda Prantsusmaa tööhõive peadirektoraadile ülesandeks organiseerida kampaania: Renditöötajate ja lähetatud töötajate tervis ja turvalisus”. Üle-Euroopalise kampaania eesmärk on ühtlustada tööinspektsioonide lähenemist Euroopa Liidu direktiivide rakendamisel, propageerida töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist renditööl, edendada tööinspektsioonide omavahelist koostööd ja viia läbi piiriüleseid kontrollimisi ettevõtetes, kes renditööjõudu vahendavad. Projekt kestab 2018. aasta jooksul ja selle raames tegelevad tööinspektsioonid nii teadlikkuse tõstmisega antud küsimustes kui ka piiriülese järelevalve läbiviimisega üle Euroopa. Eesti tööinspektsioon on oma partneriteks valinud Soome ja Norra tööinspektsioonid, kellega koos kontrollitakse rendiettevõtteid.